NATTHJEM

Blå Kors bosenter drifter et natthjem for personer som ikke har bolig, eller har kommet i en situasjon hvor de står uten bolig og ikke har økonomi til å bo andre steder. 

Natthjemmet har 3 sengeplasser, et dobbeltrom og ett enkeltrom som er forbeholdt kvinner. De tre første som møter opp blir tildelt plass. 

Natthjemmet er åpent hele året og har tilsyn av egen nattvakt . Alle rommene har dusj, vask og wc. 

Natthjemmet tar imot brukere mellom kl 21.00 – 22.00 ( ingen slipper inn før 21.00) og stenger kl 08.30 neste dag (0930 på helg og høytider). Tilbudet er gratis. 

Ta kontakt på telefon ved henvendelser om natthjemmet telefon 70 12 10 15

Det er ikke lov til å ta med seg rusmidler inn på bosenteret, og det er ikke lov til å ruse seg inne på bosenteret. 

Illegalerusmidler og våpnelignende gjenstander ( her kan det være kniver og andre  farlig redskaper)