MIDLERTIDLIG BOLIG

NATTHJEM

BLÅ KORS BOSENTER ÅLESUND

TIL INFORMASJON!

Natthjemmet på Blå Kors bosenteret stenger sine dører 8 februar 2021. 

Behovet for tjenesten har endret seg over tid.  Blå Kors vil i samarbeid med Ålesund kommune foreta en ombygging for å kunne tilby midlertidig boliger. 

Har du behov for midlertidig bolig, kontakt NAV kontoret. 

Ønsker du å søke ordinær bolig ved Blå Kors, kontakt tildelingskontoret tlf 70162000.