Tilbud PÅ BLÅ KORS BOSENTER ÅLESUND

NATTHJEM

 

Blå Kors bosenter drifter et natthjem for personer som ikke har bolig, eller har kommet i en situasjon hvor de står uten bolig og ikke har økonomi til å bo andre steder.

BOLIG

 

Bosenteret er et døgnbemannet bokollektiv med 14 hybelleiligheter for voksne mennesker med rusproblemer og har vært i drift siden desember 2006.

KONTAKT

 

Blå Kors bosenter Ålesund

Steinvågvegen 29 6005 Ålesund

Ålesund Telefon: 70121015