GI GAVE

Engangsbeløp kan per i dag sendes via nettbank. Vårt kontonummer er …….

NB! Viktig å merke innbetaling med << Gave Blå Kors bosenter Ålesund>>

Dersom du fyller inn nvan og fødselsdato, registrer vi din gave til skattemyndighetene, slik at du kan få skattefrdrag på gaver mellom 500 og 25000 kroner.